Silje Frydenlund er høgskolelektor ved Avdeling for lærerutdanning, RLE-seksjonen, Høgskulen på Vestlandet.
Hun har allmennlærerutdanning frå Høgskulen i Sogn og Fjordane og master i religionsvitenskap fraUniversitetet i Bergen. Avhandlingen het «Fortelling og dialog i KRL: En religionsvitenskapelig og didaktisk vurdering».
Frydenlund jobbet som kontaktlærer i barneskolen fra 2004- 2019 og som høgskolelektor ved HVL fra 2020 til dags dato. Hun er medforfatter i læreboken "Innføring i KRLE-didaktikk" samt medlem av forskergruppen Religion og livstolkning.