Gunn Elisabeth Haagensen er førstelektor ved Institutt for Atferdsvitenskap ved OsloMet Storbyuniversitet. Han har i over 25 år vært opptatt av utviklingsforstyrrelser og miljøterapeutisk arbeid. Gunn er utdannet vernepleier, har hovedfag i psykologi og en omfattende vitenskapelig produksjon som favner et bredt fagområde, fra konseptuell læringspsykologi til opplæring og miljøterapeutisk arbeid.