Ingrid Helleve er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Bergen. I avhandlinga Productive Interactions in ICT-supported Learning Communities fokuserer ho på verdien av aksjonsforskning i IKT-støtta læringsmiljø.