May-Eli Johansen (f. 1979) har master i spesialpedagogikk med fordypning innen synspedagogikk og innen lærevansker (matematikkvansker og lese- og skrivevansker). Hun har bakgrunn som lærer i grunnskolen. Siden 2011 har hun jobbet som synspedagog i Statped.