Nils Kaland er professor emeritus, dr. polit., Høgskolen i Lillehammer, avdeling for samfunnsvitenskap. Han har spesielt arbeidet med barn og ungdom med høytfungerende autisme eller Asperger syndrom og kognitive funksjoner, og han har publisert et betydelig antall fagartikler i norsk og internasjonale fagtidsskrifter.