Nils Kaland er professor emeritus, dr. polit., Høgskolen i Innlandet, avdeling for samfunnsvitenskap. Han har spesielt arbeidet med barn og ungdom med høytfungerende autisme eller Asperger syndrom og kognitive funksjoner, og har publisert et betydelig antall fagartikler i norsk og internasjonale fagtidsskrifter.