Anita Lopez-Pedersen er utdannet allmennlærer, med en master i spesialpedagogikk. Hun har jobbet flere år i skolen som spesialpedagog og PP-rådgiver. Lopez-Pedersen var doktorgradsstipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, og jobber nå som førsteamanuensis ved Oslomet og Høgskolen i Østfold.

Hun forsker på utvikling av matematiske ferdigheter og hvordan vi kan hjelpe barn som er i risiko for å utvikle matematikkvansker. Hun er også opptatt av forskningskvalitet, og at når man som forsker trekker slutninger av det man har funnet ut så må man etterstrebe at de rent metodologisk har belegg for de slutningene.

Foto: Shane Colvin