Inger Kristine Løge er utdannet logoped, cand. paed. spec. og dr. scient. Hun har doktorgrad i spesialpedagogikk med avhandlingen «Språkleg medvit hos barn med språk- og talevansker». Hun arbeider nå som førsteamanuensis ved Senter for atferdsvansker, Universitetet i Stavanger, hvor hun i særlig grad arbeider med temaet språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker både i forhold til kurs og prosjektarbeid, undervisning og veiledning på Masterstudiet, UiS. Har deltatt i utviklingen av TRAS, ALLE MED og MIO.