Jon Arne Løkke arbeider som dosent i læringspsykologi ved Høgskolen i Østfold. Han er utdannet vernepleier og har hovedfag i psykologi. I tillegg har han gjennomført studier i spesialpedagogikk på doktorgradsnivå. Jons faglige interesseområder og forskningsområder omfatter autisme, utviklingshemming, høgskolepedagogikk og psykiske lidelser.