Per Lauvås er professor emeritus med lang erfaring fra høgskoler og universitet. Han er kanskje mest kjent for sin omfattende publisering om veiledning i utdanning og i yrke, senest med Lauvås, Lycke & Handal (2017): Kollegaveiledning med kritiske venner.