Oversikt over implementering av kollegaveiledning i case 1

Case 1: Kollegaveiledning for masterveiledere
Tidspunkt Innhold Deltakere
Før seminar Rekruttering og introduksjon av kollegaveiledningsmodell for gruppeledere. 5-6
Under seminar Opplæring og trening i kollegaveiledning i stor gruppe. Ca. 30 deltakere
Etter seminar Gjennomføring av kollegaveiledning i løpet av ett semester. 4–5 grupper med 5–6 deltakere