Thomas de Lange er førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk ved universitetet i Oslo. Hans forskningsfokus er både rettet mot bruk av teknologi i læring og undervisning samt veiledning og vurdering i høyere utdanning. De lange har i tillegg til sitt forskningsvirke i en årrekke undervist ved lærerutdanningen ved universitetet i Oslo og har de siste årene vært kursholder for vitenskapelig ansatte ved det samme universitetet innen temaene undervisning, forskningsveiledning og lærersamarbeid.