Simen Markussen er en norsk samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han er seniorforsker ved Frischsenteret for Samfunnsøkonomisk forskning og er også tilknyttet Skatteforsk ved NMBU. Markussen har i mange år jobbet med forskning på arbeidsmarked, helse, pensjon, trygd og utdanning ved hjelp av norske registerdata.