Siri Sollied Madsen har bakgrunn fra førskolelærerfeltet. Hun er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk på Universitetet i Tromsø. Madsens forskningsinteresser omhandler barn, barns utvikling, læring og undervisning.