Audhild Norendal er høgskolelektor i norsk ved lærerutdanningen, Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun arbeider først og fremst med temaer innenfor lese- og skriveopplæring og litteraturdidaktikk. De siste årene har hun deltatt som utviklingspartner fra Universitets- og høgskolesektoren inn i Udir sin satsing «Ungdomstrinn i utvikling». Forskningsprosjekter tar for seg danningsperspektiver ved eksamensordningen i norsk for grunnskolen. Norendal er medforfatter på Moment (2014-2016), et læreverk i norsk for studieforberedende. Hun har lang erfaring som lærer i den videregående skolen.