Stian Orm er doktorgradsstipendiat i psykologi ved BUP Lillehammer (Sykehuset Innlandet) og Universitetet i Oslo. Stians doktorgradsprosjekt er knyttet til Lillehammer Neurodevelopmental Follow-Up Study (LINEUP), en langtidsstudie av personer med ADHD og autisme fra barndom til ung voksen alder. Han har tidligere jobbet ved Høgskolen på Vestlandet og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Stians forskningsinteresser er innenfor nevroutviklingsforstyrrelser og spesielt tema som ADHD, autisme, søsken, psykisk helse og eksekutive funksjoner.