Elin Reikerås er leder av FILIORUM-Senter for barnehageforskning og professor ved institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger. Reikerås har drevet FoU-arbeid tilknyttet barnehage og barns utvikling siden tidlig på 90tallet. Hun har publisert en rekke artikler og bøker, både vitenskapelige og populærvitenskapelige, samt ledet mange forskningsprosjekter, blant annet det tverrfaglige Stavangerprosjektet- Det lærende barnet, der over 1000 barns utvikling ble fulgt fra de var 2 ½ år til de var 10 år. Reikerås har doktorgrad i spesialpedagogikk og er spesielt opptatt av mangfold i barnehagen, og at barnehagen skal gi et godt tilbud til alle barn.