I denne episoden av podkasten Oppsummert kunnskap får du høre mer om hva rapporten Trender i empirisk barnehageforskning i de skandinaviske landene 2006-2019 – en forskningskartlegging» har funnet ut om barnehageforskningen de seneste årene.

Nylig ble forskningsrapporten «Trender i empirisk barnehageforskning i de skandinaviske landene 2006-2019 – en forskningskartlegging» offentliggjort. Rapporten er utarbeidet av Kunnskapssenter for utdanning (KSU) og FILIORUM – Senter for barnehageforskning.

Elin Kirsti Lie Reikerås

I denne podkasten får du høre mer om ny barnehageforskning i Skandinavia. Og ikke minst om den tilhørende databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC). Senterleder Elaine Munthe ved KSU leder samtalen, og har med seg May Irene Furenes fra KSU og Elin Reikerås fra FILIORUM.

May Irene Furenes