Monica Endresen Barken begynte å undervise i emnet «Barns utvikling, lek og læring» for to år siden. Hun blir hyllet av sine studenter for sin undervisning, og ble nylig nominert av dem til prisen «Årets barnehageinspirator».

Monica Endresen Barken ble nominert til prisen "Årets barnehageinspirator" av sine studenter. Foto: Magnus Nødland Skogedal

– Studentene er min øverste prioritet. Jeg ser det som en viktig oppgave å holde dem motiverte og inspirerte, og jeg drar også på mine egne erfaringer som barnehagelærerstudent. Det er veldig viktig at det oppleves trygt å delta aktivt i forelesninger, sier universitetslektor Monica Endresen Barken.

Før hun utdannet seg til barnehagelærer jobbet hun som assistent i barnehage i flere år. Etter utdanningen fortsatte hun å jobbe i barnehage, og deretter ble det mastergrad i pedagogikk på UiA. I 2019 begynte hun på UiA som universitetslektor, som faglærer i «Barns utvikling, lek og læring». Hun har også emneansvar for bacheloroppgaven til barnehagelærerstudentene.

«Årets barnehageinspirator» deles ut av Private Barnehagers Landsforbund. Prisen er på 50.000 kroner, og blir tildelt en foreleser ved en av landets barnehagelærerutdanninger. Hele 63 kandidater ble nominert i første omgang, og deretter ble fem stykker plukket ut som finalister. Prisen gikk i år til førstelektor Josten Paulgård Østmoen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Roses for kunnskapsformidling

«Monica er en veldig dyktig foreleser ved UiA, som har gjort alt for at studentene skal trives på utdanningen. Hun er forståelsesfull og veldig flink til å komme med gode tilbakemeldinger på oppgaver som vi har levert. Hun er også svært flink til å forklare ting på en enklere måte, slik at vi forstår det som blir sagt. Dessuten kommer hun med egne erfaringer fra praksis og i jobben som barnehagelærer, som gjør at vi studenter får et innblikk i hvordan det er», skriver en av studentene i nominasjonen.

– Det gjør meg både kjempestolt og ekstremt ydmyk. Jeg ble ordentlig rørt da jeg fikk vite om nominasjonen, og det er godt å vite at mine studenter merker at jeg bryr meg om dem. Da jeg var student var jeg tilbakeholden og turte ikke helt å ta ordet, selv om jeg visste at jeg hadde noe å bidra med. Det er noe av grunnen til at jeg nå er proaktiv, og prøver å få til trygge rammer i mine forelesninger, sier Monica.

De trygge rammene blir også fremhevet av hennes studenter i nominasjonen:

«Forelesningene hennes er varme og trygge, og hun gjør det utrolig gøy og enkelt å dele tanker i felleskap. Personlig har jeg aldri likt å dele tanker i felleskap, men med Monica rekker jeg i hvert fall opp hånden en gang hver forelesning», skriver en av studentene i nominasjonen.

Korona-sjekket

Koronapandemien førte til økt stress for mange, også Monicas studenter. Da hun merket at studentene ble mindre aktive under digitale forelesninger, tok hun grep for å undersøke hvordan de hadde det.

– Jeg sendte ut en spørreundersøkelse, hvor jeg spurte studentene om hvordan vi på UiA kunne hjelpe dem, både faglig og sosialt. Det er viktig at studenter blir sett, også når de bare kunne sitte på hybelen. Jeg ser på hele utdanningen som en dannelsesreise, hvor vi undervisere har en viktig rolle som forbilder. Dette er verdier som jeg håper mine studenter tar med seg videre ut i barnehagene, sier universitetslektor Monica Endresen Barken.