Jon Rogstad er forsker ved ungdomsseksjonen på NOVA, OsloMet. Han er sosiolog, med PhD fra Universitetet i Oslo. Tidligere har Rogstad arbeidet ved Institutt for samfunnsforskning, Universitetet i Oslo, og har ti års erfaring som forskningsleder ved Fafo, på gruppa Migrasjon, inkludering og kompetanse. Hans interesser er særlig om ungdom, kompetanse og integrering, med vekt på ulikhet. I tillegg har han gjennomført og ledet flere prosjekter om frafall og tiltak for å øke elevenes mulighet for gjennomføring av videregående opplæring.