Gunn Thu er utdannet psykolog. Hun arbeider som klinisk psykolog med egen praksis i Oslo. Hun har lang erfaring fra terapirommet med basis i Carl G. Jungs tenkning, som har gitt nye kliniske innsikter i mønstrene bak både utadvendt og innadvendt atferd. Gunn Thu har bred erfaring i å hjelpe innadvendte personer som er bærere av et livslangt mønster med sosial tilbaketrekning og passivitet.