Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Slik kan grunnskolen få flere mannlige lærere

Forskere har undersøkt hvorfor menn ikke blir lærere. Her er forslagene som kan få dem til å velge veien inn i klasserommet.

 

Den emosjonelle dimensjonen ved veiledning

– Skal vi beholde lærerne i yrket, må de nyutdannede få veiledning i den emosjonelle delen av jobben, mener stipendiat Mette Helleve.

 

Mange utfordringer innen yrkesfag

Både yrkesfag og yrkesfaglærerutdanningen står foran store utfordringer i fremtiden.

 

– Samfunnet trenger flere med masterutdanning

Det blir stort behov for folk med masterutdanning framover. Roboter tar ikke over og arbeidslivets krav øker på alle områder, ifølge Arild H. Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet på OsloMet.

 

Hva skal til for å ta en doktorgrad?

At stipendiatene skal bli ferdige på tiden fremmes stadig oftere som et krav. – De som utdanner stipendiater må gjøre noe annerledes hvis dagens stipendiater skal fullføre, sier professor.

 

Ønsker mer læringsfellesskap i lærerutdanningen

Rektorer, praksislærere og lærerutdannere bør samarbeide tettere om både teori og praksis for å gi lærerstudentene et bedre læringsmiljø.

 

Ønsker mer læringsfellesskap i lærerutdanningen

Rektorer, praksislærere og lærerutdannere bør samarbeide tettere om både teori og praksis for å gi lærerstudentene et bedre læringsmiljø.

 

Globale trender og utfordringer

Amerikansk professor peker ut sju globale trender innen lærerutdanning, og finsk professor staker ut veien videre.

 

Hva er musikk godt for?

De ønsker å utfordre stereotype oppfatninger og øke refleksjonen rundt musikkens antatte virkninger.

 

Matematikkutdanning gir mestring

Synet på egen matematikkunnskap endrer seg i løpet av lærerutdanningen.

Omtale

Nynorsk barnelitteratur i barnehagen

Studenter som har arbeidet med nynorske barnebøker, blir mer positive til å lese nynorsk barnelitteratur i barnehagen senere.

 

Lærerstudenters oppfatning om 0,999…

Er 0,999… mindre enn 1 eller lik 1? De fleste har et begrepsbilde som sier at tallet er mindre enn 1, og holder fast på det selv om matematikklæreren deres prøver å fortelle dem det motsatte.

Omtale

En mer menneskelig matematikk

Ved å bringe matematikkhistorie inn i matematikkundervisningen kan faget blir mer menneskelig og interessant for noen elever.

 

Forbedring av lærerutdanningen

Metodikken tilbake i pedagogikkfaget, mer involvering av praksislærere, og sentrale språkdidaktiske temaer i engelsk kan bidra til bedre lærerutdanning.

 

Lite oppslutning om praksis

Mange praksislærere i lærerutdanningen opplever for lite støtte og samarbeid om praksis på egen skole.

 

Fokus på fagkompetanse

Lærere som kan sine fag, klarer også bedre å tenke helhet og anvende faget.

 

- Mer enn kunnskapsskole

Seniorer har samlet sine erfaringer og skrevet en ny bok for de som er interessert i eller jobber med lærerutdanning.

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter