Barnehagen trenger gode lekere, og vi må ikke være så redde for å delta i leken, mener høyskolelektor Kristin Danielsen Wolf.

For å ivareta leken og den nordiske barnehagetradisjonen trengs det mer kunnskap om lek, sier høyskolelektor Kristin Danielsen Wolf ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Hun deltok på et kurs om Medvirkning til barns spontane lek i regi av Utdanningsforbundet.

- Lek er en væremåte og uttrykksform som vi må løfte frem og ikke være så redde for å delta i, sier høyskolelektoren.

Fire former for kunnskap

For det første er det viktig å ha kunnskap om ulike former for lek; hvordan lek tar form som for eksempel rollelek, sosial kroppslig lek eller byggelek. For det andre er det viktig å ha kunnskap om lekens innhold.

- Når barna forteller meg at de leker Labyrinten, så må jeg se på NRK super for å finne ut av hva det er, dersom jeg ikke har sett programmet, sier Wolf. Kunnskap om samspill i lek er viktig å vite noe om, i tillegg til personalets lekekompetanse. Du må vite når du bør gå inn i leken, eller ikke.

I Wolf sin studie av om de ansattes medvirkning til barns spontane lek forteller en ansatt at hun i stedet for å hjelpe jenta som står utenfor inn i en eksisterende lek, så finner hun på noe enda artigere å leke med jenta. Ofte vil de andre barna heller være med i den nye leken, og på den måten får jenta delta sammen med de andre likevel.

- Man må være genuint leken for å fremme lek, sier Wolf.

Aktive voksne

Høyskolelektoren er opptatt av at det må ryddes plass til den spontane leken. Hun mener leketid må fredes, og at frilek ikke bare skal skje i mellomrommene på dagsplanen.

- Men dersom vi ser barn leke og kommer inn med en hensikt om at barna skal telle pinner for å sniklære dem tall, blir vi gjennomskuet av barna, sier Wolf.

Selv om barna får leke fritt, er høyskolelektoren opptatt av at de ansatte må være aktive for det.

- Vi må ikke tenke at vi har fri og kan gjør andre ting når barn har frilek. Vi må følge med, sier Wolf.

I studien av små barns lekende uttrykk og samspill oppdaget Wolf at bare 2 av de 13 barnegruppene, der hun gjorde feltarbeidet sitt, har utkledningsutstyr.

- Å ha lekemateriell hvor barn kan forestille seg, og som kan brukes til flere ting er viktig for barn. Man kan begrense og hemme fantasien og kreativiteten ved bare å tilby leketøy som kan brukes på en måte, sier Wolf.

Hun viser til at det kan se ut som den nye rammeplanen stiller enda større krav enn før til at de ansatte skal ivareta barnas behov for lek og bidrag til lek.

- Lekens plass er viktig i den nye rammeplanen, sier kunnskapsministere Torbjørn Røe Isaksen til Første Steg.