Som lærer kan det dukke opp situasjoner der det finnes få, eller ingen fasitsvar på hvordan man løser. For hvordan angriper man vanskelige temaer som seksuelle overgrep? Det skal en app utviklet ved UiS hjelpe framtidige lærere med.

Bildet er hentet fra appen «En lærers utfordringer», utviklet av UiS i samarbeid med NettOp.

Se for deg situasjonen. En elev kommer bort til deg i skolegården, og ønsker å få i gang en samtale, men det er noe som ikke stemmer, og du som lærer klarer ikke sette fingeren på hva det er. Plutselig ringer det inn, og øyeblikket er over. Det er ikke før en stund etterpå at du innser at det kanskje var noe alvorlig som lå bak denne henvendelsen, og at eleven faktisk prøvde å fortelle deg noe som opplevdes som veldig vanskelig å snakke om.

– Dette er en samtale som mange lærere gruer seg til fordi de er redde for å gjøre feil, men ofte er det verste man kan gjøre, ikke å gjøre noe, forteller universitetslektor Christina Finne ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

Skal få mer kunnskap

I fjor ble det klart at Kunnskapsdepartementet (KD) endrer rammeplanene for lærerutdanningene, for å tydeliggjøre hva lærerstudenter og barnehagelærerstudenter skal kunne om vold og seksuelle overgrep. Nyutdannede lærere skal kunne se etter tegn på at barn og unge blir utsatt for vold og seksuelle overgrep, og vite hva de skal gjøre i slike situasjoner, skrev KD selv i en nyhetsmelding om endringen.

Men selv om lærerstudentene skal få mer kunnskap om temaet, og i tillegg er pliktet til å melde ifra dersom de oppdager noe som kan være bekymringsverdig, er det vanskelig å vite eksakt hva man bør tenke på før man befinner seg midt oppi situasjonen, forteller Finne.

Dette så hun som en utfordring ved grunnskolelærerutdanningene ved UiS, og det var også utgangspunktet til appen «En lærers utfordringer», som er utviklet av universitetet i samarbeid med NettOp UiS, avdeling for utvikling av digitale læremidler ved universitetet.

Får reflektere over temaet

Appen skal gi lærerstudenter en mulighet til å reflektere over viktige, men tunge temaer som seksuelle overgrep og vold. Målgruppen for appen er primært lærerstudenter, men den vil også være aktuell for lærere og andre som jobber med barn og unge.

– Mange lærere utrykker at de er usikre på hva de skal gjøre når en elev viser tegn til at de vil snakke med dem om noe som har hendt, og det er særlig temaene seksuelle overgrep og vold som er mest utfordrende. Dette vil forhåpentligvis denne appen hjelpe til med, sier universitetslektor Christina Finne.

Hun understreker at appen er ment som et arbeidsverktøy, og ikke en fasit på hva en lærer skal gjøre dersom en vanskelig situasjon oppstår. Den kan likevel være til hjelp for lærerstudenter og andre som ønsker å forstå hvordan man kan møte elever i vanskelige situasjoner, og at de gjennom denne appen kan lære mer om temaet og problemstillinger knyttet til dette, legger hun til.

Nyttig å øve seg

På UiS har lærerstudentene allerede begynt å ta i bruk appen, og tilbakemeldingene er utelukkende positive. De synes det er nyttig å trene seg på ulike situasjoner som de kan møte som ferdigutdannede lærere. I appen får man presentert ulike pedagogiske utfordringer som en lærer vil kunne møte i sin arbeidshverdag.

Selv om en lærers viktigste oppgave er å arbeide med læring, kan en lærer likevel være en veldig viktig voksen for elevene sine, og lærerne kan ikke snu ryggen til dersom en elev velger å fortelle om noe som er vanskelig. En god lærer og et godt læringsmiljø vil kunne være helt avgjørende for elevene, særlig for elever som opplever vanskelige livssituasjoner, forklarer Finne.

– Skolen har et tydelig samfunnsmandat, og det er det som er det viktigste fokuset for en lærer. Likevel kan vi ikke se bort ifra at læreren fort blir en veldig viktig voksen for elevene og at de opplever det som trygt å snakke med lærerne. Når elever velger å hinte, vise eller fortelle om noe som er vanskelig, da har barnet vist en tillitserklæring som den voksne må ta på alvor, sier hun.


Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Illustrasjonsbilder fra appen "En lærers utfordring"