Hva innebærer det egentlig å være flerspråklig? Hva kjennetegner flerspråklig kompetanse og praksis?

I kompetanseutviklingspakken Overgang fra barnehage til skole på Språkløyper.no har vi laget fem fagfilmer om det flerspråklige perspektivet. I disse filmene presenterer Irmelin Kjelaas forskning og ulike teorier om flerspråklighet og andrespråkinnlæring. Irmelin er førsteamanuensis i norsk ved NTNU og har forsket på hvordan barn og unge lærer norsk som andrespråk.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har bidratt med råd og faglige innspill til filmene.

Flerspråklige barn del 1 - Introduksjon

I denne introfilmen introduseres fire eksempelbarn som skal illustrere hvordan det å arbeide med flerspråklighet kan fortone seg i praksis.

Flerspråklige barn del 2 - Språkkompetanse

Hvordan vi kan anerkjenne og styrke barnas flerspråklige kompetanse?

Flerspråklige barn del 3 - Førstespråk og andrespråk

Hva innebærer det å lære et andrespråk? Hvordan foregår læringa? Hvilken rolle spiller barnas morsmål eller førstespråk i andrespråkslæringa?

Flerspråklige barn del 4 - Språkets mange lag

Hva kjennetegner innlæringa av et andrespråk og hva må vi være bevisste på når vi skal jobbe med ord og begreper?

Flerspråklige barn del 5 - Kartlegging av språk

I den siste fagfilmen viser Irmelin Kjelaas hvordan vi må kartlegge barnas samlede språkkompetanse på en helhetlig måte. Hvordan kan vi best finne ut hvordan det står til med flerspråklige barns språkutvikling? Hva er det viktig å kartlegge og hvordan bør vi gjøre det?