For barn og unge som har en ervervet hjerneskade kan bruk av diktering være et viktig verktøy i skolehverdagen.

 

Mathias går i 7. klasse på Nyplass skole i Lindesnes, og har en ervervet hjerneskade. Han blir fort sliten. For å lette skrivearbeidet, bruker Mathias det innebygde dikteringsverktøyet i Mac, noe som har gitt han økt mestring, og et større læringsutbytte.

Diktering er en måte å produsere tekst på. Du snakker til en datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefonen som skriver det du sier. Les mer om diktering.