Hvordan snakker du med en elev som blir utestengt fra gruppen på grunn av sterk kroppslukt? Lærerstudenter får trening i situasjoner fra klasserommet.

Lærerstudenter på USN får veiledning av erfarne lærere. F.v: studentene Kim Giertsen og Elin Frisch Selås, praksislærer Lene Berget og USNs programkoordinator Bente Selliseth. Foto: Jan-Henrik Kulberg

Vi har tidligere fortalt om hvordan lærere fra skolen trekkes inn i undervisningen av USNs lærerstudenter: «Utdanner lærere til den digitale skolen».

På campus Notodden har de en modell som de kaller tandem-undervisning. Den innebærer at praksislærere fra samarbeidende skoler jobber sammen med USNs egne ansatte, og utarbeider undervisningsopplegget i fellesskap.

De gjennomfører også undervisning, workshoper og profesjonsdager sammen. Vi møtte studentene på 2. trinn i grunnskolelærerutdanning 5-10, da de var inne på campus til samling. Fokuset var på hvordan lærere arbeider med elevenes psykososiale læringsmiljø.

En bedre forståelse

– Jeg føler jeg får mye utbytte av de timene hvor praksislærere er inne. De har konkrete eksempler til det vi lærer. Det å høre om virkeligheten gjør at du får en bedre forståelse for det å være lærer i skolen, sier Linn Lysåker Verpe fra Geilo. Hun er en av rundt førti studenter på grunnskolelærer 5.-10. klasse, nettbasert.

Kim Gjertsen fra Nedre Eiker sier USNs faglærere og praksislærerne utfyller hverandre:

– Praksislærerne fra skolen har mye mer fokus på yrkesutøvelsen, mens USNs lærere har mer fokus på teorien. Jeg jobber allerede deltid i skolen, og kjenner igjen skolehverdagen fra det de sier. Jo mindre erfaring du har fra skolen, jo viktigere blir denne typen undervisning.

Verdifull trening i virkelige utfordringer

På profesjonsdagen fikk studentene bryne seg på situasjoner hentet fra skolehverdagen. De måtte gjennom ulike dramaoppgaver og spille ulike roller, som var bestemt på forhånd. Oppgavene kunne handle om elevers væremåte, fysiske og psykiske utfordringer, negative og vanskelige relasjoner.

En av utfordringene som Kims gruppe måtte takle var:

«Hvordan snakker du med en elev som blir utestengt av gruppen på grunn av sterk kroppslukt?»

Utfordringene skapte stort engasjement hos studentene. Løsningsforslagene var mange. Hva kan vi si i en klasse, og hva må tas opp på tomannshånd med elever? Hva påvirker handlingene våre? Hvordan kan vi søke veiledning på skoledagenes mange dilemmaer?

BEDRE FORSTÅELSE: Linn Lysåker Verpe fra Geilo og Kim Gjertsen fra Nedre Eiker synes det er bra med eksempler fra skolehverdagen. Foto: Jan-Henrik Kulberg

Praksislærerne delte egne opplevelser

Praksislærerne jobber til daglig i grunnskolen. De trakk sammenligninger mellom studentenes rollespill og reelle situasjoner fra sin hverdag. De delte historier fra sin egen skolehverdag, og ulike eksempler på hvordan de håndterer vanskelige situasjoner som oppstår. De kom med innspill til hvordan de jobber med det psykososiale miljøet og konfliktforebygging, og begrunnet hvor viktig dette området er for elevenes generelle læring og faglige utvikling.

Lager super undervisning, sammen

Programkoordinator Bente Selliseth og universitetslektor Ingvild M. Birkeland jobber tett med praksislærerne fra skolen, både i planlegging og gjennomføring av undervisningen:

– Ambisjonen vår er å lage super undervisning, sammen. Lærerutdanningene blir mye kritisert for ikke å ha nok trening i å være lærer. Det prøver vi å oppnå her, og kunnskapen skal være fersk. Derfor er praksislærerne i delte stillinger; de står i rollene sine i klasserommet i grunnskolen og er samtidig inne som klasseromsdidaktikere i lærerutdanningen. Slik kombinerer vi kunnskap fra klasserommet med kunnskap fra forskningen. Studentene skal kunne stå i utfordringene i klasserommet, samtidig som de er under utdanning. Det handler også om å kunne bygge relasjoner, og om kommunikasjon. Derfor jobber de mye i team, sier Selliseth og Birkeland.

Prøveprosjekt har vokst

Praksislærerne kommer fra skoler som USN allerede samarbeider tett med på Notodden. De er vant til å motta studenter i praksis, men det er bare et år siden de selv ble involvert i undervisningen på campus.

Det som startet som et prøveprosjekt med to lærere, er nå utvidet med til sammen sju praksislærere.

SUPER UNDERVISNING: Lærere fra grunnskolen og USNs faglærere utfyller hverandre: F.v: Lene Berget (praksislærer), Bente Selliseth (programkoordinator), Vibecke Flittig (praksislærer), Ingvild M. Birkeland (universitetslektor), Anne Turid Ormåsen (praksislærer), Ellen Thygesen (praksislærer). Foto: Jan-Henrik Kulberg

Ny kunnskap til lærerne også

Praksislærerne vi møtte på Notodden hadde ikke bare med seg fersk kunnskap inn på campus. De fikk også med seg kunnskap tilbake. Det er et viktig poeng med modellen, at kunnskapen skal flyte begge veier.


Praksislærer Anne Turid Ormåsen:

– Vi har kjent på dette behovet for å knytte teori og praksis sammen, og har jo tatt imot mange studenter herfra. Gjennom dette samarbeidet får vi tilgang til forelesningene til de dyktige fagansatte her. Vi kan se dem på nettet, og på den måten knytte dem opp mot vår egen undervisning. Vi kan få bekreftet det vi gjør, og noen ganger får vi aha-opplevelser. Vi blir bedre lærere, rett og slett.

Praksislærer Ellen Thygesen:

– På mandag ble jeg kastet ut i en drama-økt, og det var nesten litt magisk å få være med på. Det handlet om øvelser i relasjonsbygging og kommunikasjon, kombinert med teori og pedagogikk-undervisning. Studentene fikk kjenne på krevende situasjoner, samtidig som vi praksislærere kunne komme med eksempler fra skolehverdagen vår. Studentene får føle på hele kroppen hvordan det er å være lærer, på godt og vondt.