Hvordan kan de voksne i barnehagen skape miljøer der alle barn opplever å bli inkludert?

Mobbing i barnehagen

Barnehagen skal være en arena der vennskap og fellesskap får blomstre og gro. Noen barn opplever å ikke være en del av et fellesskap som gir dem mot og lyst til å gå i barnehagen. 

Hva skal de voksne se etter, og hvordan kan de gå frem for å forebygge og avdekke mobbing i barnehagen?