– Som foreleser setter jeg stor pris på studenter som er engasjert i pensum og opptatt av å få mest mulig ut av forelesningstida, sier førsteamanuensis Solfrid Bratland-Sanda, som er én av mange forelesere som tar tilbakemeldingene fra studentene på alvor.

Forfatter: Helle Friis Knutzen

Ola Stålberg og Ingeborg Vik Anundsen setter pris at at forbedringsforslag fra studenter blir fulgt opp av forelesere. Foto: Helle Friis Knutzen

Jon Kvisli underviser studenter på Bachelor i IT og informasjonssystemer. Han planlegger nå et nytt undervisningsopplegg i emnet Applikasjonsutvikling for mobile enheter, etter forslag fra studentene i forrige semesters underveisevaluering.

– Nå legger jeg opp til mer intensiv bolkundervisning i korte perioder i stedet for å ha undervisning hver uke slik vi hadde før. Studentene ønsket seg et mer komprimert undervisningsopplegg, der de jobber selvstendig med oppgaveløsning mellom undervisningsøktene. I arbeidsperiodene vil studentene få veiledning med oppgaveløsning, forteller Kvisli.

Ola Stålberg er en av IT-studentene som vil dra nytte av det tideligere studenter har ønsket seg.

- Det er bra at tilbakemeldinger fra studentene blir fulgt opp. Det er viktig å videreutvikle læringsformene. De må jo prøves ut og det blir spennende å se om vi, som er årets studenter, liker det nye opplegget.

Medstudent Ingeborg Vik Anundsen har positive erfaringer med underveisevaluering som følges opp i samme semester.

– Det er flere av mine lærere som har lagt om litt på undervisningen etter vår evaluering. De har endret på måten de presenterer stoff på, hvor mye eksempler de bruker og hva slags oppgaver de gir oss. Det viser at de bryr seg om det studentene mener og det vi sier. Det setter vi pris på, sier Vik Anundsen.

Ekstra workshop

I emnet Fysisk aktivitet og helse iverksatte førsteamanuensis Solfrid Bratland-Sanda en ekstra workshop etter underveisevaluering fra studener på Bachelor i idrettsvitenskap.

- Studentene ba oss ta inn litt mer stoff om et bestemt tema. Vi hadde hatt undervisning i dette, men de ønsket seg enda mer kunnskap. Etter evalueringen ble vi enig med studentene om å gjennomføre en workshop hvor de både anvendte det de hadde lært tidligere, og fant fram til ytterligere kunnskap om temaet. Det fungerte godt.

– Som forleser setter jeg stor pris på studenter som er engasjert i pensum og opptatt av å få mest mulig ut av forelesningstida, sier Bratland-Sanda.

Fra stort til smått

Det trenger ikke bare være de store sakene som endres etter en underveisevaluering. Josephine Lindstrøm underviser studenter i emnet Samtidskunst, på Bachelor i kulturledelse.

Bilde av foreleser Josefine Lindstrøm. Foto: Helle Friis Knutzen

Hun fikk gode tilbakemeldinger på selve undervisningsopplegget, der hun blant annet legger vekt på at studentene får et direkte møte med kunsten og prater om kunstverkene som vises, før hun relaterer det til pensum og teori. Slik får studentene øvd seg på å snakke om bilder, utvikler evnen til tolkning og skaffer seg et vokabular for å snakke om kulturelle uttrykk. Det er viktig som kulturleder.

Hun fikk også tilbakemelding om at "det går litt fort" i timene. Det var hun klar over. Hun vet at hun snakker litt for fort og noen ganger går litt fort frem:

– Det er bra at studentene tør å si fra også om slikt. Jeg har godt av å bli minnet på dette, og jeg lover å bli bedre!

Bruk muligheten

Elin Gravningen er studentleder i studentdemokratiets arbeidsutvalg. Hun mener underveisevalueringer er en fantastisk mulighet for studenter til å påvirke studieopplevelsen sin. Elin understreker at det ofte er forholdsvis små justeringer som skal til for å gi læringsutbyttet et løft, fra å skrive tydeligere på tavla, trekke inn flere eksamensoppgaver i undervisningen eller at foreleser bruker mikrofon slik at budskapet når bedre frem. Det kan også dreie seg om større ting som er nyttig for foreleser å bli gjort klar over. Studentlederen kommer med en klar oppfordring:

– Her har studenter muligheten til å påvirke, og det anbefaler jeg alle å gjøre!