En fersk studie viser at unge som ønsker å endre livsstilen mangler nødvendig kunnskap om kosthold og treningsrutiner.

– Det viser seg at unge som flytter hjemmefra mangler nødvendig kunnskap om hvordan de skal lage sunn og rimelig mat. De mangler også ferdigheter og organisering av matrutiner og treningsrutiner, forteller stipendiat Anne Sofie Sand ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

Hun har nylig publisert en artikkel i BMC Public Health, der hun har intervjuet unge – både normalvektige og overvektige – om hva som motiverer/hindrer dem for å få til en livsstilsendring.

Overrasker forskerne

Svarene ungdommene gir, overrasker Sand og hennes veileder Nina Emaus.

– Det interessante er at de unge har en sterk motivasjon og et ønske om å være normalvektige. De ønsker å etablere en god livsstil og få et sunnere kosthold, men de mangler rett og slett kunnskap om emnet, sier Emaus, som poengterer at det er snakk om ungdom/unge voksne som har flyttet hjemmefra.

– At unge i dag mangler kunnskap om hvordan de skal lage seg sunn mat, er det et tegn på at det er curlingbarna som nå forlater redet?

– Jeg har ikke tenkt på det slik, men vi ser i studien at dette med sunn livsstil er noe de unge snakker lite om. Vekt er et tabubelagt tema. Vi leser mye om temaet i pressen, men dette snakkes det lite om blant de unge. De har et kroppspress som de ikke vil snakke om. De er redde for å såre hverandre, og det gjør ikke saken bedre, sier Emaus.

Sårbar alder

Studien til Sand viser også at de unge opplever mye stress og søvnmangel, noe som også er med å bidra til overvekt. I tillegg er sunn livsstil dyrt med tanke på mat, og de unge synes også det er dyrt å gå på treningssentre.

Unge som forlater barndomshjemmet i en sårbar alder. De har et stort press på utdanning, sosiale forhold og utseende, og nå skal de plutselig stå på egne ben.

– Vi ser at også de som er i gode utdanningsforløp kan falle ut av de sunne, gode rutinene, sier Sand, som lurer på om skoleundervisningen kunne ha gjort mer for å forberede ungdommene til voksenlivet.

– Det er mye som kan gjøres innen skolen, men også utenfor. Bare se på kioskene. Fet og usunn mat, som pølser og boller, er billig og lett tilgjengelig sammenliknet med frukt og grønt. I tillegg bor kanskje de unge i hybler med felles fasiliteter og hybelkjøkken med mikrobølgeovn, sier Sand.

Studien baserer seg på intervjuer fra et relativt lite utvalg, og både Sand og Emaus mener at det er for lite forskning på denne aldergruppen. I dag finnes det få studier om emnet.

– Vi vil fortsette å forske på temaet. I forskningsgruppen Folkehelse og rehabilitering, som ledes av professor Gunn Pettersen, er det flere prosjekter som tar for seg unge voksne og deres utfordringer, avslutter Emaus.

Les også: Ungdom støtter ikke vennenes studieønsker

Litteraturhenvisninger

Sand. A-S., Emaus, N. and Lian, O.S. (2017). Motivation and obstacles for weight management among young women – a qualitative study with a public health focus - the Tromsø study: Fit Futures. BMC Public Health. BMC series – open, inclusive and trusted 2017 17:417.