Hva er en elev-vennlig skole og er norsk skole elev-vennlig? Hvor mye handlingsrom har lærerne innenfor rammene av metodeansvaret? I denne innledningen diskuterer lektor Simen Spurkland norsk skole i lys av disse spørsmålene samt dagens leksepraksis i skolen.

Simen Spurkland jobber som lærer og har de senere årene vært aktiv i samfunnsdebatten rundt skole. På Utdanningsforbundet- og Utdanningsforskning.no sin Forskningskafe 7. mars innledet han med profesjonsfaglige betraktninger om kveldens tema, som var lekser, med fokus på leksepraksis og lærer/elev relasjonen.