Velkommen til forskningskafe! Sendingen begynner torsdag 19. september klokken 18.00 så bli sittende, for dette blir gøy!

Relasjonskompetanse er en grunnleggende almenmenneskelig kompetanse som handler om å kunne inngå i positive og støttende interaksjoner/samhandlinger med andre mennesker. Som lærer skal du handle relasjonskompetent i en profesjonell sammenheng preget av læring, utvikling og danning der barns og unges utvikling er i fokus.

Spørsmålet blir, hva innebærer dette i lærerens daglige arbeid?

Innledning ved Louise Klinge, dansk forsker og kommentarer ved Jørgen Moltubak og Trond Herbert Johansen.

Om innlederne:

Louise Klinge har gjennom praksisnær forskning i den danske grunnskolen undersøkt lærer-elev-relasjoner og lærerens profesjonelle relasjonskompetanse. Hun har beskrevet spesifikke kjennetegn ved relasjonskompetansen og strukturelle samt individuelle betingelser for at lærere opptrer relasjonskompetent - og dermed inngår i relasjoner med barn og unge som fremmer deres trivsel og utvikling. Klinge har arbeidet som lærer for alle klassetrinn i grunnskolen. I 2017 vant hun en pris for formidlingen av sin avhandling Lærerens relationskompetence: En empirisk undersøgelse af, hvordan lærerens relationskompetence viser sig i interaktioner med elever og klasser i almenundervisningen i folkeskolen. Klinge gitt ut boken Lærerens relationskompetence Kendtegn, betingelser og perspektiver.

Jørgen Moltubak er utdannet litteraturviter og lektor fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet som lærer og avdelingsleder på ungdomstrinn og i videregående skole i en årrekke, og er gjesteforeleser i klasseledelse på lærerutdanningen ved flere Høgskoler. Han holder en rekke kurs og foredrag om klasseledelse og skoleutvikling. Han har bl.a. skrevet bøkene, Gnistrende undervisning - håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign, Gnistrende samarbeid - håndbok i skoleutvikling for lærere og Fortellemagi - kunsten å bruke fortellinger i formidling,

Trond Herbert Johansen er rektor ved Mortensrud skole. Tidligere jobbet han som rektor ved Hauketo skole. Johansen er utdannet lærer og har en master i skoleledelse. Han har lang arbeidserfaring fra skoleverket hvor han i tillegg til rektorstillingene har jobbet som lærer, inspektør og assisterende rektor.