Hvorfor er det så lett å bli stigmatisert for en elev som får spesialundervisning?

Skrevet av: Vigdis Alver

LÆRERROMMET: En elev, en rektor og en forsker deler sine erfaringer og kunnskap i episode 29 av podkasten Lærerrommet der vi snakker om spesialundervisning.

I podkasten Lærerrommets episode 29 snakker vi om spesialundervisning, som er under politisk diskusjon.
Hvordan bør denne undervisningen foregår? Hvorfor er dette ofte en vanskelig nøtt å knekke? Spør vi i Lærerrommet.

Hør på episoden direkte her:

Episode 29: Hva er god spesialundervisning?

Med elev, rektor og forsker

Gjester i episoden er elev Daniel Lie (19), førsteamanuensis Steinar Theie ved Universitetet i Oslo og rektor Kim Aas ved Stigeråsen skole.

Daniel har i årevis hatt spesialundervisning på ulike skoler. Han forteller om hvordan det har påvirket ham og hans skolelyst negativt, og han deler mange erfaringer som blant annet denne:

– Det gikk veldig dårlig fordi jeg fikk ufaglærte lærere som ikke visste hvordan de skulle tilrettelegge for en dyslektiker.

Førsteamanuensis Theie har forsket på spesialundervisning og spesialpedagogikk og sier denne undervisningen ofte diskuteres uten at det tas hensyn til at den kan være dårlig og gis av ukvalifiserte.

– Det er ingen intensjon i lovverket i at vi skal ha barn som er ensomme utenfor klassen, sier Theie om opplevelsen elever kan få.

Rektor Aas er kritisk til mange av de sakkyndige vurderingene som danner grunnlaget for spesialundervisningen til den enkelte elev. Han mener de egentlig beskriver ordinær pedagogisk virksomhet.

– Jeg tenker at det handler om at læringsmiljøet har vært dårlig, at det har ført til at en elev ikke er aldersadekvat og derfor får spesialundervisning, mener rektoren.

For alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning. Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre.

Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Her finner du flere episoder av Lærerrommet.