Når klasse 10B fra Tinntjønn skole besøker Undervisningsverkstedet på Universitetet i Agder, er det en læringsmulighet både for elevene og for lærerstudentene.

Lærerstudentene Christian Tveit (t.v.), Sigve Leidland og Ludvig Lomeland (alle stående) hjelper elever fra Tinntjønn skole med oppgavene i Undervisningsverkstedet.

Undervisningsverkstedet på Universitetet i Agder (UiA) er et teknologirikt rom for aktivitet, kreativitet, lek og utforskning for lærerstudenter, barnehager og skoler på Agder.

Torsdag 24. oktober var det klasse 10B fra Tinntjønn skole som besøkte UiA og fikk prøve seg på mulighetene i rommet. Blant oppgavene de fikk var å lage en film om andre verdenskrig ved hjelp av Adobe Sparks.

– Det beste med denne måten å jobbe på er elevene utnytter teknologi for å være kreative, samtidig som at de samarbeider med andre. I undervisningen legger vi opp til at elevene kan velge hvordan de vil vise hva de har lært. Noen lager film, noen en digital presentasjon, noen ønsker å ha et foredrag mens andre vil ha en fagsamtale med lærer, sier lærer Irene Arnevik fra Tinntjønn skole.

Del av undervisningen

Lærerne Anne Caroline Bakken (t.v.) og Irene Arnevik fra Tinntjønn skole.

Arnevik mener mange lærere ikke har kompetansen som skal til for å gjøre undervisningen digital. Prosjekter som Undervisningsverkstedet og arbeidet lærerstudentene gjør der, bidrar til at de er mer forberedt på hva som venter dem i skolehverdagen.

Lærerstudentene fra UiA har fått opplæring i hvordan de skal jobbe med digitale ressurser i samfunnsfag. Studentene har deretter jobbet i grupper med å lage undervisningsopplegg.

– Vi jobber med å øke både studentenes og faglærernes digitale kompetanse i faget. Dette prosjektet handler om å utvikle nye digitale ressurser i samfunnsfag, og å bruke dem i på nye og kreative måter, sier førsteamanuensis Irene Trysnes ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, som jobber med lærerutdanningen i samfunnsfag.

I etterkant skal studentene skrive en oppgave om bruk av digitale ressurser i samfunnsfag, ha en kritisk refleksjon om opplegget de har laget, og reflektere over digitale ferdigheters plass og rolle i faget.

– Digitale ferdigheter har en mye mer sentral rolle i samfunnsfag nå. Studenter trenger både kompetanse på hvordan slike ressurser kan brukes, men også å reflektere kritisk over hva slike ressurser kan bidra med og hvilke begrensninger som finnes, sier Trysnes.

Mer spennende undervisning

Christian Tveit er en av lærerstudentene som deltok under skolebesøket fra Tinntjønn skole. Timen inngår som en del av en eksamensoppgave som skal besvares.

– Vi har fått god undervisning på Undervisningsverkstedet om spesifikk bruk av teknologi i klasserommet. I løpet av dagen har vi fått svar på hvordan undervisningsopplegget vårt fungerte, og det skal vi reflektere videre over i eksamensbesvarelsen, forteller han.

Lærer Arnevik er klar på at selv om IKT har sin plass i skolen, er det også utfordringer ved at elevene har hver sin skjerm i timen. Det gjør blant annet utenomfaglige aktiviteter som chatting eller videoer mye mer tilgjengelig for elevene.

– Ved å gjøre undervisningen mer spennende ved hjelp av PC-er eller Chromebooks, vil elevene bli mer opptatt av det som har med undervisningen å gjøre. Å bruke programmer som Adobe Sparks bidrar veldig positivt, mener hun.