Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet driver en omfattende utdanning av forskere innen matematiske fag, naturvitenskap og teknologi. Nå skal vi løfte denne utdanningen til et nytt nivå og et av de nye tiltakene er nå gjennomført for første gang.

Hentet fra Titan.uio.no

Fra venstre: Seyed Mohammad Reza Sajadi (PhD, informatikk), Ilan Villanger, Peyman Rasouli (PhD, informatikk) og MD med frakken på og på vei til "spadetak" med Erna.

For noen år siden startet vi med programseminarer for nye bachelorstudenter. Disse seminarene, som gjennomføres over to dager, har blitt en formidabel suksess. Nå gjør vi det samme, selvfølgelig med et noe annet innhold, for våre nye PhD-kandidater. Fredag 8. februar hadde jeg gleden av å ønske alle PhD-kandidater som startet høsten 2018 (noen startet også våren 2018) velkommen til 2-dagers programseminar. Dette programseminaret erstatter det som tidligere har vært en velkomstseremoni med faglig innhold for nye PhD-kandidater.

Fra strategien

Dette programseminaret er et av flere tiltak som kommer ut av den nye strategien til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet – Kunnskapsutvikling for en verden i endring. Som tittelen på strategien tilsier så handler den mye om hvordan vi skal skape kunnskap og kandidater som fremtiden trenger. under overskriften forskerutdanning kan du lese bl.a. dette: «Fakultetet skal være nasjonalt ledende på forskerutdanning. Det viktigste elementet i forskerutdanningen er at forskningen er av høy kvalitet, men styrking av overførbare ferdigheter og veiledning mot ulike karriereløp skal også prioriteres.»

Nettverk for fremtiden

Det viktigste med disse seminarene er nettverksbygging mellom kandidater og på tvers av fag, noe kandidatene selv gav klart uttrykk for at var deres største forventning til seminaret. Etter min korte velkomsthilsen og en innledning av forskningsdekan Finn-Eirik Johansen hadde Ilan Villanger en to-timers seanse som i sin essens handlet om å gi en «kick-start» på nettverksbyggingen. Her fikk jeg også lov til å si noen ord om hvor viktig samhandling er dersom man ser for seg en lederkarriere i eller utenfor akademia.

Råd og tips fra nyutdannede forskere

I tillegg til nettverksbygging tar seminaret også opp en rekke tema viktig for alle - som det lage en best mulig «poster», hvordan lage gode foredrag på konferanser, hvordan bygge karriere utenfor og/eller innenfor akademia, hvordan finne en best mulig balanse mellom arbeid og privatliv, osv.

Fra åpning av PhD-seminar til det første «spadestikk»

Etter åpning dro jeg rett til Gaustadbekkdalen og markeringen av starten på bygging av det nye Livsvitenskapsbygget. Her tok Erna Solberg det første «spadetak», ikke med en spade men med gravemaskin. Vi gleder oss til det nye Livsvitenskapsbygget står ferdig – et bygg som vil være skreddersydd for utdanning av fremtidens forskere innen livsvitenskapene og tilhørende fag.