26 studenter ved grunnskoleutdanningen ved Universitetet i Agder har deltatt i utarbeiding av undervisningsressurser om 22. juli for lærere.

Mange lærere syns det er vanskelig å undervise elever i klasserommet om 22. juli-angrepene. En ny undervisningsressurs utformet av Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) i samarbeid med Det Europeiske Wergelandsenteret skal være et hjelpemiddel for lærere til å legge opp undervisningsopplegg.

Pia Susan Abrahamsen er student ved UiA og har vært med på å teste undervisningsressursen.

Som en del av utformingen fikk studenter på grunnskoleutdanningen ved Universitetet i Agder (UiA) i oppgave å lage et undervisningsopplegg med nettressursen som inspirasjon, og deretter gi konkrete tilbakemeldinger om brukervennligheten.

– Undervisningen skal skape en dialog med elevene og få frem ulike vinklinger om blant annet demokratiet og medborgerskap, sier Pia Susan Abrahamsen, en av studentene som har deltatt i utarbeidingen.

– Det er vanskelig å vite hvordan man skal formulere seg riktig i en slik undervisningssituasjon, og derfor viktig å ha en ressurs som gir veiledning på hvordan gjøre det på en god måte, sier Abrahamsen.

Aktuelt tema

Ved grunnskolelærerutdanningen legger de vekt på å lage studieaktiviteter og arbeidsoppgaver som har aktuelle tema.

Nils Hallvard Korsvoll, førsteamanuensis ved Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA.

– Det kan være spennende for studentene å være med på å utvikle nytt undervisningsmateriale for hele landet. Ikke bare er det en viktig tematikk, men prosjektet gir også erfaring i å arbeide med læreverktøy som er annerledes enn de klassiske lærebøkene, sier Nils Hallvard Korsvoll, førsteamanuensis ved Institutt for religion, filosofi og historie.

Etter å ha fått innsikt i prosjektet om undervisningsressursen fra NTNU, ville Korsvoll at studentene hans ved UiA skulle ta del i arbeidet. Studentene ble utfordret til å teste og utarbeide et undervisningsopplegg som en del av eksamen.

– Rapportene fra studentene viser at de synes det var en interessant oppgave. Blant annet meldte de at de ble mer bevisste og fikk en større forståelse for deres rolle i eget klasserom når de skal ta opp og reflektere omkring temaer rundt 22. juli-terroren, sier Korsvoll.

Ferdigstilling av undervisningsprosjektet

Camilla Stabel Jørgensen er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanningen ved NTNU og jobber med utarbeidingen av undervisningsressursen for 22. juli.

Undervisningsressursen skal være klar til høstens skolestart etter to års arbeid.

– Ressursene er utviklet for å støtte lærere og lærerstudenter i deres arbeid med undervisning om 22. juli-terroren, slik at undervisningen styrker barn og unges demokratiske kompetanse. Selv om ressursene som studentene ved UiA fikk tilgang til ikke var ferdige på det tidspunktet, har vurderingene deres vært svært viktige i arbeidet for ferdigstillingen av prosjektet, sier Camilla Stabel Jørgensen, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanningen ved NTNU.