Førsteklassingene ved Vaulen skole skriver brev til læreren sin to ganger i uka når de har hjemmeskole. Det motiverer – og er god skrivetrening!

Alma Lunde Mæland Alma Lunde Mæland er i gang med å skrive brev. (Foto: Privat)
– Siden starten av skoleåret har elevene skrevet det vi kaller for «flaskepost»: Brev hjem til foreldrene om det vi har opplevd på skolen. Nå som vi har hjemmeskole har vi snudd om – så nå er det lærerne som får brev fra elevene to ganger i uka, sier Stine Nygård.

Stine Nygård har lenge vært opptatt av verdien av å la elevene skrive meningsfulle tekster. Her fra en tidligere førsteklasse.

Hun er lærer i 1A ved Vaulen skole i Stavanger, og har lenge vært opptatt av at elevene skal skrive meningsfulle tekster helt fra de begynner på skolen. Å skrive tekster som formidler noe til reelle mottakere, er viktig for motivasjon og læring.

Siden skrivingen er selve motoren i lese- og skriveopplæringen, er det ingen grunn til å vente med dette, mener både Stine og forskere ved Lesesenteret. Å skrive brev gir gode muligheter til meningsfull skriving.

Løse tenner må man fortelle om!

God tilpasset opplæring

To ganger i uka skriver elevene om hva de har opplevd og hvordan de har det, foreldrene tar bilde og sender brevet på e-post, og så sender Nygard svar til hver elev.

– Det er 26 elever i klassen, så jeg svarer på 52 brev i uka – det blir jo litt travelt!

Men det er det verdt, mener den erfarne læreren. For selv om det tar tid å skrive en liten hilsen til hver elev, er det mange gode grunner til å legge ned den innsatsen.

– Dette er jo god tilpasset opplæring, og ikke minst veldig god skrivetrening. Vi vet at det er viktig for elevene å få skrive om noe de har gjort eller opplevd til reelle mottakere. Når de får tilbakemeldinger på det de skriver, blir det både meningsfullt og motiverende for dem. Og så er det kjekt å holde kontakten med elevene, sier hun.

Flere elever skriver ivrig.

God innsats i hjemmet

At dette er en ny og utfordrende situasjon for både skolen og familiene, er helt klart.

– Jeg vet at denne hverdagen kan være utfordrende. Da er det kjekt at de aller fleste elevene faktisk skriver til meg ofte. Noen elever har skrevet nesten hver dag, og er tydelig motiverte for skrivingen, sier Nygård.

Det er heller ingenting å si på innsatsen hjemme hos mange av «lærervikarene».

– Plutselig har det dukket opp både dobbeltkonsonanter og kj-lyder, som ikke vi har begynt med ennå, ler hun.

Julie Undheim Loe skriver om de siste begivenhetene.

Positive foreldre

Tilbakemeldingene fra foreldrene tyder på at flaskepost-oppgaven fungerer, og gir elevene både motivasjon og glede.

– Det er en veldig kjekk måte å lære å skrive på, sier mor til Marie, Marthe Berge.

– Det gjør blant annet at Marie deltar aktivt i skriving ved at hun alltid skriver til noen. Og så får hun direkte tilbakemeldinger når flaskeposten leveres personlig, og det er nok også veldig motiverende.

– Motivasjonen til Alma har variert litt, og vi må ofte hjelpe henne i gang. Men når hun først kommer i gang med skrivingen, ser vi at hun konsentrerer seg og synes det er kjekt! Det har også vært veldig stas å få tilbakemelding på flaskeposten fra lærer på e-post. Det har motivert henne til å skrive mer neste dag, forteller mor til Alma, Kirsti Lunde.

Det er også fint for elevene å holde kontakten med skolen når de ikke møter hverandre fysisk, sier Mona Dirdal, som er mor til David Mathias.

– Flaskeposten fungerer som en kanal der David Mathias kan kommunisere hva han gjør på og hva som er viktig for ham nå som han ikke har så mye kontakt med skolen på vanlig måte. Det gir motivasjon å kunne fortelle om små og store ting.

Savner skolen

Selv om det er kjekt å få brev, er det imidlertid ingenting som kan måle seg med å ha sprell levende førsteklassinger i klasserommet, mener Nygård.

– Elevene skriver ofte om hvor mye de savner skolen, og jeg savner førsteklassingene veldig. Det blir nok fest når vi er tilbake!

Litteraturhenvisninger

Anne Håland, Toril Frafjord Hoem & Erin McTigue: Writing in First Grade: The Quantity and Quality of Practices in Norwegian Classrooms, Early Childhood Education Journal (2018)

Leah Durán: Revisiting Family Message Journals: Audience and Biliteracy Development in a First-Grade ESL Classroom (Language Arts, Volume 93 Issue 5)

Read Write Think: Lesson Plan: Launching Family Message Journals (amerikansk ressursside for lærere)