Skolevegring og alvorlig skolefravær har ulike forklaringer og nyanser, og konsekvensene kan være drastiske. Hva vet vi om årsaker og gode veier til løsning?

LÆRERROMMET: I podkasten Lærerrommets episode 41 er tema skolevegring og alvorlig skolefravær, og seniorrådgiver Maren-Johanne Nordby fra Statsped sørøst forklarer om årsaker og løsninger. Foto: Robert Shaw

Hver dag er det nær 10.000 norske skoleelever som ikke vil på skolen. Skolevegring og alvorlig skolefravær er tema i episode 41 av podkasten Lærerrommet.

Hør episoden direkte her.

Episode 41: Skolevegring, hva er løsningene?

Langvarig strev

Seniorrådgiver Maren-Johanne Nordby i Statped sørøst er episodens gjest.

– I alvorlig skolefravær ligger det at du har hatt et langvarig fravær. Du har få relasjoner med jevnaldrende og lite kontakt med skolen. Men jeg legger også i alvorlig skolefravær at du er lite tilstede i et klasserom, sier Nordby.

Hun forklarer at en del elever som har strevd lenge, og som har vansker med å være i klasserommet, kan bli løst fra skolens ved å la disse elevene være uten klassen i et adhoc-grupperom.

Elever hun møter gjennom Stadsped har hatt vansker over tid med ting som overganger, sosial kompetanse eller samspill med andre barn. Ofte er dette problemer som startet i barnehagen og blir med dem over i skolen.

Det er ingen homogen gruppe som har alvorlig skolefravær. Det kan dreie seg om elever med psykiske lidelser, diagnoser som ADHD eller autisme, fysisk sykdom, store og sammensatte lærevansker eller elever som har opplevd mobbing, opplyser Nordby.

I episoden forteller hun om hvordan hun jobber med elever for å få dem tilbake til skolen. Det kan dreie seg om ulike løsninger. Nordby har blant annet erfaring med hvordan digitale hjelpemidler og teknologi kan få elever tilbake til skolen og inn i klasserommet igjen