De nye læreplanene innføres fra høsten 2020. Hva er nytt, hvordan kan ledere, i samarbeid med lærere og tillitsvalgte, få til gode prosesser slik at skolene er godt forberedt? Hvor ligger de største utfordringene?

I dette foredraget fra Utdanningsforbundet sitt kveldsseminar "Fagfornyelsen og skoleledere" innleder Professor ved UiO, Marte Blikstad-Balas, om ulike problemstillinger og muligheter ved implementering av Fagfornyelsen for den enkelte skole og skoleleder.

I foredraget drøfter Balas det nye kompetansebegrepet som ligger i Fagfornyelsen. Hun ser også på hvordan skoleledere kan tilnærme seg fagutvikling og utvikling av lokale fagfelleskap når det kommer til lærernes undervisningsplanlegging, tverrfaglighet og dybdelæring.