Hva ligger egentlig i begrepet «rettsliggjøring av skolen»?  Og pågår det en økende rettsliggjøring av  norsk skole?

Rettsliggjøring av skolen er en betegnelse på en utvikling hvor stadig flere fagområder som tidligere lå til lærerens profesjonelle skjønn underlegges rettslige rammer. I dette foredraget drøfter skoleforsker Judith Novak rettsliggjøringen av den norske skolen i lys av arbeidet med ny opplæringslov. 

Judit Novak er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hun tok sin doktorgrad ved Uppsala universitet 2018 med den første avhandlingen i Norden om rettsliggjøringen av skolen. Hun er involvert i flere internasjonale forskningsnettverk og har publisert en rekke artikler om rettsliggjøring av skolen og høyere utdanning, men også om internasjonale styringstrender knyttet til ekstern vurdering via skoleinspeksjon. Novak er medlem av styret for Utdanningsrett ved Universitet i Oslo.