Hvordan kan en få alle i nettverket rundt et barn med kommunikasjonsutfordringer til å bli samkjørte i kommunikasjonen? Digital samhandling gjennom en enkel app ble løsningen for laget rundt Amalie (14) fra Sande i Vestfold.

Hjem, skole og avlastning har tatt i bruk en kommunikasjonsapp. Med denne kan de rundt Amalie gjøre videoopptak av kommunikasjonssituasjoner med Amalie som kan deles med de andre. Eksempelvis kan familien klikke seg inn på appen og gjøre opptak av kommunikasjonssituasjoner som de forklarer med tekst, og deler med de andre. Det samme kan læreren på skolen gjøre. På den måten får alle del i situasjoner på ulike arenaer. Dette skaper muligheter for å få til et samkjørt og helhetlig kommunikasjonsmiljø og en mer lik fortolkning av Amalies initiativ.

Stå sammen for å få resultater

Når vi filmer samspillsituasjoner, så oppdager vi ting som vi ikke ser ellers, sier foreldre Irene og Karl-Øystein Rasmussen. Foto: Morten Brun

– Det viktige er at en ikke blir alene om dette. Det å stå sammen med alle som jobber med ditt barn, er avgjørende for å få til resultater – det at lærer, fysioterapeut og avlastere er samkjørte. Amalie kommuniserer mye. Hun har mange styrker. Men vi må stå sammen og hjelpe hverandre for å fremelske det, sier foreldre Karl-Øystein og Irene Rasmussen.

Bevisste på hennes uttrykk

Læreren til Amalie på Frydenhaug skole i Drammen, Inger Lise Bernhoft, har jobbet med Amalie i flere år og blitt godt kjent med henne. Hun har opplevd denne måten å samhandle digitalt på som svært nyttig.

Det at vi har god samhandling med alle rundt, hjelper oss med å bli mer bevisste på hennes uttrykk, sier spesialpedagog Inger Lise Bernhoft. Foto: Morten Brun

– Det er viktig for Amalie at vi gjør en jobb for å nå frem til henne. Det kan være krevende. Men det at vi har god samhandling med alle rundt, hjelper oss med å bli mer bevisste på hennes uttrykk. Alle hennes måter å søke kontakt på. At hun opplever å bli tatt på alvor og forstått, er viktig – at hennes kommunikasjon blir betydningsfull, sier den erfarne spesialpedagogen.

Partnerfortolket kommunikasjon

Statped ble koblet på saken for å bistå med å finne en kommunikasjonsløsning som kunne fungere. Da hadde Amalie en talemaskin som hun skulle styre med øynene. Dette stiller store krav til blant annet språkforståelse, minnefunksjoner og ikke minst øyemotorikk.

– Gjennom utredning og samtaler med nærpersoner ble det etter hvert klart at både øyestyring og det å kommunisere med talemaskin ble for avansert. Amalies styrker lå først og fremst i en nonverbal kommunikasjon. Hun uttrykte seg gjennom mimikk, lyder og gester, forklarer rådgiver Svein Lillestølen i Statped.

Han mener det er avgjørende at det gjøres grundige undersøkelser før valg av kommunikasjonsløsning tas. Alt passer ikke for alle, og man må ta utgangspunkt i den enkelte persons behov og muligheter.

– Vi ønsket å løfte fram det som åpenbart fungerte, nemlig den kroppslige kommunikasjonen. Dette kalles for partnerfortolket kommunikasjon. Derfor ble «KnowMe»-appen introdusert som et verktøy, sier Lillestølen. Han understreker viktigheten av å ha noe fleksibilitet i fortolkning av uttrykkene. At uttrykkene kan bety, mer enn betyr.

Finne Amalies indre

– Vi holder på å finne fram til Amalies indre. Det tar ofte lang tid å få svar og respons, og vi må være tålmodige. Nøkkelen ligger i å være våken for å fortolke signalene, og at alle rundt tolker dem likt og lærer av hverandre, sier de engasjerte foreldrene.

– Jeg føler vi kan slappe litt mer av overfor de som skal ivareta Amalie. Vi vet da at de kan og forstår.

– Dette har også åpnet øyene våre enda mer for hennes kommunikasjon. Når vi filmer samspillsituasjoner, så oppdager vi ting som vi ikke ser ellers. Vi har oppdaget at hun kommunisere enda mer enn vi trodde og så, forklarer de to foreldrene.

Vi holder på å finne fram til Amalies indre, sier mor Irene Rasmussen. Foto: Morten Brun