Forskere har i over ti år samarbeidet med lærere og elever for å utvikle den digitale mikrobloggtjenesten Samtavla. Gratistjenesten hjelper elever og lærere med å få til enda bedre samtaler i klasserommet.

Kjerstin Kvaavik (venstre) og Ingvill Rasmussen fremhever begge hvor viktig det er at alle elever kan ta del i felleskapet i klassen (foto: Shane Colvin/UiO).

Hvilken rolle spiller samtalen i dagens klasserom?

Språket er vårt viktigste verktøy for å lære. Samtalen er både et middel til å dele og utvikle kunnskap og forståelse i klasserommet. Elevene deler og lærer gjennom å delta i samtaler. I tillegg er samtalen et mål i seg selv, det å delta i fellesskapet i klassen. Samtavla finnes på både norsk og engelsk.

– Tanken bak verktøyet er å gi elevene utvidede muligheter til å uttrykke tanker og argumenter.

Det forklarer oppfinneren av Samtavla, professor Ingvill Rasmussen. Og det gir læreren noen unike muligheter og gjør noe annet med samtalens dynamikk.

Samtaler er flyktige, når du skal lære noe nytt som er komplisert, da må du holde det over tid, for å forstå det. Her kan teknologien bistå, forklarer professoren.

Gjester i episoden er professor ved Institutt for pedagogikk, Ingvill Rasmussen, og Kjerstin Søreide Kvaavik, lærer ved Hovedgården ungdomsskole i Asker.

Programleder: Elise Koppang Frøjd. Produsent: Shane Colvin. Research: Roshenek Bagharzadeh og Elise Koppang Frøjd.

Se video om Samtavla (videoproduksjon: Shane Colvin/UiO).