Overgangen fra barnehage til skole er en av livets store. Hvordan kan barnehage, skole, SFO og foreldre være med å legge til rette for en god start for skolestarterne?

Svanaug Lunde, Læringsmiljøsenteret og Gunn Helen Ofstad, Lesesenteret, er universitetslektorer med lang fartstid fra barnehage. De har mange gode råd og tips som kan hjelpe på veien.

Redaksjonen

Anja Kristin Bakken

Kristin Vestrheim Cranner

Mari Løvås

Elisabeth E. S. Rongved

Maria Gilje Strand

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS

Produksjon: Studenter ved Fjernsyns- og multimedieproduksjon bachelor, UiS