Kristin Vestrheim Cranner
Kommunikasjonsrådgiver
Kunnskapssenter for utdanning- KSU
FILIORUM- Senter for barnehageforskning
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Universitetet i Stavanger