Russetiden de siste få årene har blitt tøffere. Mange russ forteller at det er en vanskelig tid, enten de er "inne i varmen" eller opplever å stå utenfor.

Rogaland fylkeskommune har tatt initiativ til et prosjekt sammen med rektorer og elever, UiS-forskere og politiet for å få mer kunnskap om russetiden. Nå har de noen forslag til hva som må til.

I Læring for livet møtes russepresidentene Amalie Tharaldsen og Ragnhild Faret ved Stavanger Katedralskole, mobbeombud i Rogaland Ellen Fjermestad og førsteamanuensis Klara Øverland i samtale med programleder Kristin Vestrheim Cranner om hvordan russetiden kan bli mer inkluderende.

Redaksjonen

  • Kristin Vestrheim Cranner
  • Ina Midttveit
  • Elisabeth E.S. Rongved
  • Maria Gilje Strand

(Alle ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS).

Produksjon og redigering: Studenter ved Fjernsyns- og multimedieproduksjon bachelor, UiS