Programmering er nå en del av undervisningsopplegget i skolen, gjennom Fagfornyelsen. Hvordan undervises det i programmering i den norske skolen? Og hva er egentlig programmering?

Kristina Litherland og Anne Fekjan Solheim møtes til samtale om hvordan programmering kan brukes for å lære mange egenskaper og ferdigheter som er viktige å lære seg (foto: Shane Colvin/UiO).

– Programmering eller koding er de instruksjonene vi gir en datamaskin som forteller dem hva de skal gjøre.

Dette kan jo være alt fra smarttelefonen til kasseapparatet i butikken. Og datamaskiner er egentlig ganske dumme, de må ha instruksjoner for alt, forklarer Kristina Litherland, som skriver doktorgrad om temaet.

Programmering handler om problemløsning og kommunikasjon

Nå skal barn helt ned i barnehagealder begynne å lære koding, og koding skal inngå i ulike fag i skolen. Men hvordan foregår dette, og hva kan barna bruke dette til?

– Koding er en morsom måte å øve opp vitkige ferdigheter som samarbeid, kommunikasjon og problemløsning, fremhever Anne Fekjan Solheim, som jobber med koding for ulike aldersgrupper i Flesberg kommune i Viken.

Blant annet koding for pensjonister.

Skal interegreres i mange fag

Litherland poengterer videre at programmering ikke skal inn som eget fag, men integreres i de andre fag. Som en slags metode, altså. Ganske upløyd mark som vi er alene om, i følge forskeren. Andre land har programmering som et eget fag.

– Likevel vet vi ikke så mye om hvordan det undervises i programmering i skolen, og det er derfor vanskelig å vite hvordan vi skal hjelpe lærere som skal igang med å bruke koding i ulike fag, sier Litherland.

Gjester i episoden er Kristina Litherland, stipendiat ved Institiutt for pedagogikk (IPED) og Anne Fekjan Solheim har jobbet som lærer i mange år, og jobber nå i Flesberg kommune med å legge til rette for å øke programmeringskompetansen blant barn, unge og eldre.

Programleder: Elise Koppang Frøjd. Produsent: Shane Colvin. Research: Elise Koppang Frøjd og Ulf Grefsgård.