Ulf Grefsgård, Seniorkonsulent ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO