Er det slik at uteleik alltid er bra for barn, og kva pedagogisk grunngjeving finnes for at born skal leike i naturen?

I denne episoden utfordrer Liv Torunn Grindheim ved den nordiske tatt-for-gitt haldninga av at å leike i natur er bra for barn. Grindheim er tidlegare styrar og barnehagelærar, no professor i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet og tilknytta forskningsstiftinga BARNKunne. Medvirkande: Liv Torunn Grindheim i samtale med Eivind Rogne.