Hva er en utebarnehage eller en naturbarnehage? Er det bare å være mye ute i naturen all slags vær, eller hva skal til?

Podkasten Lærerrommets episode 87 kan du høre direkte her:

Episode 87: Hva er en god utebarnehage?

Gjestene i episode 87 er prosjektleder Ragnhild Angard i Norsk Friluftsliv og barnehagelærer Lars Maanum, som nå er en pensjonert friluftentusiast.

Tradisjon med fordeler

Norsk barnehagetradisjon skiller seg fra mange andre land med flere ute- og naturbarnehager og også med generelt mer utetid i barnehagene. Forskning har vist at mer utetid i barnehagen kan gi bedre konsentrasjon på skolen senere. Andre rapporter har vist fordeler for den motoriske utviklingen.

Ragnhild Angard leder prosjektet «Suksessfulle tiltak i skole, barnehage og SFO» der oppdraget fra Klima- og miljødepartementet er å kartlegge suksessfulle tiltak innen natur og friluftsliv rettet mot barn og unge i pedagogiske institusjoner.

– Det er en villet politikk at barn i større grad skal være ute og bruke naturen, også i barnehage, skole og SFO, sier Angard.

Så langt er ledere, barnehageansatte og barnehagelærere i barnehager som bruker naturen bevisst dybdeintervjuet for å høre hvordan de bruker den, hva som skal til, om barrierene og suksessene.

– De har fortalt om at de må ha kunnskap og erfaring til å bruke naturen og så må de ha samspill med foreldrene: Klær og sko er viktig for å kunne være ute. Og så må det være natur der, eller i nærheten - gjerne innenfor gjerdet, sier Angard.

Lars Maanum krøp over gjerder med unger fra barnehagen allerede på 1970-tallet, lenge før det var vanlig. Det fortsatte han med.

– Vi har planer eller prosjekter vi skal gjennomføre, men ute på tur med barn så skjer det et eller annet som handler om å ta vare på øyeblikket. Det finnes to unike ord ute med barn, og det er et mål i seg selv å ha barn som sier det: «Se her» - og da med patos og innlevelse, sier Manum.

På den måten trekkes både barn og personalet inn som fluer til et fluepapir, sier Maanum. Da er alle sammen med barna nede på bakken på alle fire for å undersøke det de oppdager.

Maanum mener at alle barnehager i Norge, i by eller bygd, har gangavstand til et naturlig lekeområde. I byene finnes noen begrensninger, men Maanum trekker fram at det finnes både parker, grøntarealer og elver som kan tas i bruk av barnehager i nærheten når barna skal ut.

Samtalen i episode 87 dreier seg også om blant annet om evaluering av uteaktiviteter, om ulike aldersgruppers nytte av mer utetid og om praktiske tips.