Mange elever synes skolen er utfordrende. Hvordan møter skolen disse elevene? Og hvilke muligheter har skolen for å hjelpe elevene?

Forsker Edvard Befring (t.v) og lærer Marianne Svarstad snakker om hva skolen kan gjøre for å forebygge psykosisale vansker blant elvene. Foto: Shane Colvin / UiO

Hør episoden nå:

Marianne Svarstad jobber på et nettbasert tilbud, for elever som ikke kommer seg igjennom ordinær videregående skole. Hun er både faglærer i engelsk og er sosiallærer.

− Jobben min er oppfølging av hele elevgruppen på over 150 elever. Jeg ringer rundt og prøver å komme i kontakt med dem, for å sjekke hvordan det går med dem, forteller Marianne Svarstad.

Hva er forebygging?

Så hva kan skolen gjøre for å hjelpe elever som ikke klarer å fullføre ordinært skoleløp? Edvard Befring er Norges første professor i spesialpedagogikk og har forebygging som sitt spesialfelt.

− Forebygging handler i utgangspunktet om å forhindre at vansker oppstår. Begrepet er mest kjent innen medisin og trafikk.

− Forebygging er et positivt ladet begrep som handler om å beskytte mot skader, bekymringer, sykdom og blant annet psykososiale vansker, sier Edvard Befring.

Han forteller at i pedagogisk sammenheng handler forebygging også i stor grad om læring for å utvikle selvbeskyttende kompetanse og økt motstandskraft mot risikofaktorer.

Det er flere former for forebygging; allmenn forebygging der tiltak gjelder for eksempel alle innbyggerne i en kommune, selektiv forebygging, der man legger til rette for tiltak som skal begrense en uheldig utvikling hos risikoutsatte barn, og til sist utvikling av motstandsdyktighet, som handler om å styrke barnas muligheter til å stå i motgang.

− På samme måte som forebygging er en nødvendig del av medisinen er det et ønske om at skolen skal være lagt til rette for forebygging, understreker Edvard Befring.

Gjester i denne episoden er Edvard Befring, professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, og Marianne Svarstad, faglærer og sosiallærer.

Programleder er Elise Koppang Frøjd, produsent Shane Colvin og researchere var Marika Vartun, Monica Bjermeland og Elise Koppang Frøjd.