Tusenvis av barn i Norge vokser opp i familier som lever i fattigdom. Hva betyr dette for barnas utvikling? Og hva kan vi gjøre for å hjelpe disse familiene?

I tredje episode av "Det virker!" snakker vi om hvordan vi, som samfunn, kan lindre og forebygge de negative konsekvensene av sosial ulikhet og fattigdom for barn i Norge. Gjester i studio: Henrik Daae Zachrisson, psykolog og professor ved Institutt for spesialpedagogikk (UiO), og Ingvild Stjernen Tisløv, universitetslektor ved Psykologisk institutt (UiO). Foto: UiO

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 2020 var 115.000 barn i Norge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Det er en tredobling siden 2003.

I denne episoden av «Det virker!» snakker vi om hvordan vi, som samfunn, kan lindre og forebygge de negative konsekvensene av sosial ulikhet og fattigdom for barn i Norge.

Gjester i studio:

Henrik Daae Zachrisson, psykolog og professor ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo. Foto: UiO

Ingvild Stjernen Tisløv, universitetslektor ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo med lang erfaring fra statlig barnevern. Foto: UiO

Innslag:

Linn Skrede Sandberg, virksomhetsleder i Kirkens bymsisjon ved Stovner frivillighetssentral.

Programleder og produsent:

Fredrik Solli Wandem, Kommunikasjonsrådgiver i SpedAims.